UPDB-bestuur

Algemeen postadres: Jeudestraat 63, 4011 GJ Zoelen

Algemeen mailadres: email hidden; JavaScript is required

Voorzitter Harry Vredeveldt  033-286 45 76
Secretaris Paul de Heus 06-234 479 74
0344-667478
Penningmeester
s
Leo van Raaij 06-2371 1905
Coördinator teamwedstrijden Cock van Wijk 06-183 881 35
Coördinator
Persoonlijke wedstrijden
vacant
Coördinator Jeugdzaken vacant

Algemeen Adjunct
s
Ben van der Linden 0294-253 703