UPDB-bestuur

 

Algemeen postadres: Jeudestraat 63, 4011 GJ Zoelen

Algemeen mailadres: email hidden; JavaScript is required

Voorzitter Harry Vredeveldt  033-286 45 76
Secretaris Paul de Heus 06-234 479 74
0344-667478
Penningmeester
s
Ben van der Linden
0294-253 703
Coördinator teamwedstrijden Cock van Wijk 06-183 881 35
Coördinator
Persoonlijke wedstrijden
Erik Maijenburg 0348-410 889
0618-549 736
Coördinator Jeugdzaken
a.i.
Teus de Mik

030-656 37 41

Algemeen Adjunct
s
Teus de Mik 030-656 37 41