TdM-toernooi voor viertallen

 

                                          U T R E C H T S E  P R O V I N C I A L E  D A M B O N D

 

Wedstrijdreglement TeusdeMik-toernooi voor viertallen

 

artikel 1: Toernooivorm

Het TeusdeMik-toernooi is een toernooi tussen viertallen van UPDB-verenigingen. Het wordt verspeeld op een avond in juni. De bedenktijd is beperkt zodat er zes ronden gespeeld kunnen worden.

Met behulp van het Zwitsers systeem worden de teams aan elkaar gepaard.

artikel 2: Noteren en speeltempo

Het speeltempo be­draagt 10 minuten plus 5 seconden per zet. Er wordt niet genoteerd.

artikel 3: Samenstelling team

Elke UPDB-vereniging kan één viertal inschrijven. Het is toegestaan om reservespelers in een of meer wedstrijden te laten meespelen. De bordvolgorde mag elke wedstrijd gewijzigd worden, maar direct na de loting voor een ronde moet de opstelling vastgelegd worden.

artikel 4: Uitslagen en loting

De UPDB zorgt voor een wedstrijdleider die de uitslagen digitaal verwerkt en die de loting voor elke ronde bekendmaakt.

artikel 5: Kampioenschap

Voor het viertal dat de meeste wedstrijdpunten gescoord heeft, wordt door de UPDB een wisselbeker ter beschikking gesteld. De wisselbeker komt niet in het bezit van een vereniging.

Zijn er teams met hetzelfde aantal wedstrijdpunten, dan wordt achtereenvolgens gekeken naar de bordpunten, de weerstandspunten en het onderlinge resultaat. Is het onderlinge resultaat ook gelijk, dan geldt de overwinning aan het hoogste bord bij de onderlinge wedstrijd.

artikel 6: Slotartikel

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de UPDB-wedstrijdleider met inachtneming van de regle­menten van de KNDB.

Mei 2023
Bestuur UPDB