U T R E C H T S E  P R O V I N C I A L E  D A M B O N D

 

Wedstrijdreglement Bekertoernooi

 

Artikel 1: Definiëring

Het bekertoernooi is een toernooi voor viertallen van UPDB-verenigingen. In een knock-out-systeem komen twee viertallen in de finale. De winnaar van de finale is bekerkampioen van de UPDB, beide finalisten komen uit in de KNDB bekercompetitie. Zijn beide finalisten viertallen van één vereniging, dan komt de beste verliezer uit de halve finale in aanmerking voor de KNDB bekercompetitie.

Het bekertoernooi wordt gespeeld van januari tot en met april.

 

artikel 2: Deelnamebevoegdheid

Elke bij de UPDB aangesloten vereniging kan met een of meer viertallen meedoen. De spelers moeten lid zijn van de vereniging.

 

Artikel 3: Organisatie

De UPDB regelt de loting voor elke ronde. De wedstrijden worden gespeeld op de clubavond van de thuisspelende vereniging.

 

Artikel 4: Wedstrijdsysteem en aantal ronden

Door middel van een vrije loting wordt bepaald welke viertallen elkaar treffen. In de eerste ronde spelen viertallen van dezelfde vereniging niet tegen elkaar. Als een viertal twee keer achter elkaar een thuiswedstrijd loot, dan kan die thuiswedstrijd omgezet worden in een uitwedstrijd.

Als er meer dan zestien viertallen meedoen, dan wordt een extra voorronde ingelast zodat de eerste ronde met zestien viertallen gespeeld wordt.

De eerste ronde wordt gespeeld in januari, de tweede in februari, de halve finale in maart, de finale in april. De verenigingen die elkaar treffen, moeten zelf een datum afspreken in die maand. Wanneer zij er niet samen uitkomen, bepaalt de UPDB-wedstrijdleider op welke datum gespeeld wordt.

Als er een voorronde nodig is, dan wordt die in december gespeeld.

 

artikel 5: Aanvangsuur en duur van de wedstrijd

De ontvangende vereniging zorgt voor een wedstrijdleider. Alle bekerwedstrijden beginnen om 19:45 uur.

De wedstrijdleider deelt vóór de aanvang van de wedstrijd mee op welk tijdstip het speellokaal wordt gesloten en de partijen eventueel moeten worden afgebroken. De minimaal beschikbare speeltijd is 3,5 uur.

De wedstrijdleider moet er voor zorgen dat om 19:45 uur alle klokken in werking worden gesteld. Hij moet er voorts op toezien dat alle (digitale) klokken regel­matig lopen en gedurende de wedstrijd niet worden stilgezet door de spelers. De partijen mogen pas afgebroken worden op het vooraf door de wedstrijdleider bekendgemaakte tijdstip.

 

artikel 6: Noteren en speeltempo

Noteren is verplicht voor alle ronden, tenzij aan een speler dispensatie is verleend door de UPDB-wedstrijdleider.

Er mag digitaal genoteerd worden onder de voorwaarden zoals die door de KNDB vastgesteld zijn. Belangrijkste punten daaruit zijn: de tegenstander moet toestemming geven dat er digitaal genoteerd wordt, de tegenstander moet zelf schriftelijk noteren, de zet moet eerst op het bord worden uitgevoerd en mag dan pas op het digitale scherm uitgevoerd worden. Bij onregelmatigheden, scherm gaat op zwart, apparaat geeft geluid, er wordt een onreglementaire zet gedaan, moet er verder schriftelijk genoteerd worden.

Het speeltempo be­draagt 45 minuten plus 1 minuut per zet.

In wedstrijden waarin jeugdspelers meedoen, kan de UPDB-wedstrijdleider besluiten een verkorte speeltijd toe te passen.

Indien 45 minuten na de aanvang van de wedstrijd een der spelers nog niet aanwezig is, wordt de partij voor de niet opgekomen speler verloren verklaard. Zijn beide spelers niet opgekomen dan wordt als uitslag 0-0 genoteerd.

 

Artikel 7: Sociale media

Tijdens de wedstrijd mogen de spelers op geen enkele manier contact hebben met mogelijke hulpbronnen. Dat betekent dat mobiele telefoons, tablets, smartphones, enz. uit moeten zijn en niet meegenomen mogen worden bij bijvoorbeeld toiletbezoek.

In bijzondere gevallen (werk, ziekte) die ervoor kunnen zorgen dat de speler bereikbaar is, kan de speler in overleg met de arbiter zijn mobiele telefoon aan laten.

 

Artikel 8: Samenstelling viertallen

Als er meer dan één viertal van dezelfde vereniging meedoen, dan moet in dezelfde ronde het lagere viertal een gemiddeld lagere rating hebben. Dat geldt ook als er spelers invallen. Als het lagere viertal een hogere rating blijkt te hebben, dan de UPDB-wedstrijdleider de wedstrijd van dat team verloren verklaren.

Een speler kan in het lopende bekertoernooi slechts voor één viertal uitkomen.

 

Artikel 9: winnaars en afvallers

Het viertal dat vijf of meer punten scoort, gaat door naar de volgende ronde. Het verliezende viertal valt af.

Indien een wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd, dan gaat het viertal door dat in de afgelopen UPDB-competitie in de lagere klasse speelt.

Indien een wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd en de viertallen spelen in dezelfde klasse, dan beslist de eerste winstpartij gerekend vanaf het eerste bord. Bij vier remises gaat het team door dat in de afgelopen UPDB-competitie het laagst geëindigd is.

 

artikel 10: Slotartikel

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, gelden het wedstrijdreglement van de UPDB-bondscompetitie. Bij twijfelgevallen beslist de UPDB-wedstrijdleider.

 

 

April 2023

Bestuur UPDB