Missie

De Utrechtse Provinciale Dambond, de UPDB, stelt zich ten doel… het bevorderen van het beoefenen van het damspel in de provincie Utrecht en omringende gemeenten.

Dit doel wil men bereiken door:

  • Het bevorderen van de oprichting van plaat­selijke damverenigingen.
  • Het organiseren van team- en persoonlijke wedstrijden en het daaraan verbinden van een titel.
  • Het organiseren van provinciale toernooien.
  • Het actief vertegenwoordigen van de UPDB in de Koninklijke Nederlandse Dambond.
  • Het uitbouwen en onderhouden van deze website.
  • Op deze site vindt u de statuten en het huishoudelijke reglement van de UPDB.