Categorie archief: UPDB

Sjef blijft vooruit gaan

Fred Dammers en Paul de Heus bezochten gisteren Sjef Valk jr in Revalidatiecentrum De Hoogstraat.

Er is nog steeds goede vooruitgang: Sjef begint (met hulp) voorzichtig te lopen en gaat in de weekenden naar huis. Hij heeft zijn eerste partijtje op het dambord al achter de rug, een neef die dacht nu eindelijk eens te kunnen winnen van Sjef, kwam van een koude kermis thuis.

Wilt u Sjef in De Hoogstraat bezoeken, neem dan contact op met Paul de Heus.

Vooruitgang Sjef Valk

Sjef gaat na zijn hersenbloeding van eind augustus goed vooruit. Elke dag is er vooruitgang te zien. Zijn enorme wilskracht en intensieve logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, enz. in de Hoogstraat zijn daar debet aan.

Als u hem wilt bezoeken, neem dan contact op met Paul de Heus, hij onderhoudt het contact met de familie.

Vooruitgang Sjef Valk

Sjef Valk is sinds een paar dagen opgenomen in Revalidatiecentrum De Hoogstraat. Sjef is rechts halfzijdig verlamd en heeft een afasie waardoor hij moeilijk kan communiceren. Hij volgt een intensief programma: logopedie, ergotherapie en fysiotherapie. Er is gelukkig enige vooruitgang waar te nemen.

Bezoek is (nog) niet mogelijk, andere blijken van belangstelling wel.

Zijn adres is De Hoogstraat, afdeling B2, kamer 221, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht.

Paul de Heus is contactpersoon tussen familie en dammers.

UPDB-website-medewerker gezocht

Door het uitvallen van Sjef Valk jr zit de UPDB nu zonder webmaster.

Paul de Heus neemt de taak van Sjef waar, maar voor de continuïteit is het nodig dat er iemand is die hem daarbij terzijde kan staan.

Je hoeft geen expert te zijn op het terrein van websites, maar een beetje affiniteit daarmee is wel belangrijk.

Meer informatie bij Paul de Heus, updbbestuur@gmail.com

In memoriam Theo van Doorn

Vorige week kreeg Zenderstad het bericht dat ons Erelid Theo van Doorn toch nog plotseling op 11 februari is overleden in de leeftijd van 83 jaar. Theo was mede-oprichter van Damclub Zenderstad en heeft jarenlang als penningmeester bij Zenderstad de financiën beheerd. Tot op de dag van vandaag plukken we daar nog steeds de vruchten van.

Als dammer was Theo geen topper maar een ieder moest wel voluit gaan om te winnen en hij was vaak de spil in de onderlinge competitie. Degene die het liet liggen tegen Theo kon het kampioenschap op zijn buik schrijven. In het begin van deze eeuw heeft hij het dammen vaarwel moeten zeggen omdat zijn gezondheid dit niet meer toeliet.

De dammers die hem hebben gekend verliezen met het overlijden van Theo eenvriendelijke man en gepassioneerde dammer.

Rob de Meij, secretaris DC Zenderstad