Categoriearchief: UPDB

Jaarvergadering

Het zal niet verbazen dat de Jaarvergadering 2021 niet op de normale manier kan plaatsvinden.

We hebben de verenigingen de stukken voor de Jaarvergadering toegestuurd. De besturen van de verenigingen kunnen daar per mail op reageren. Het bestuur van de UPDB zal alle binnengekomen mail rondsturen en na de bestuursvergadering van 6 april een reactie geven op elke mail.

U kunt op deze link klikken om de stukken in te zien.

Algemene Jaarvergadering

De Algemene Jaarvergadering staat op de kalender voor 4 februari a.s.

Het zal duidelijk zijn dat die in verband met de Corona-maatregelen niet kan plaatsvinden. De vergadering is uitgesteld tot woensdag 10 maart. Is ook die datum niet haalbaar, dan zal het UPDB-bestuur er in ieder geval voor zorgen dat alle verenigingen de belangrijkste stukken voor die vergadering (Financieel verslag, verslag secretaris en jeugdverslag) toegestuurd krijgen. Er kan dan per mail gereageerd worden op die stukken. Natuurlijk geen ideale situatie, maar langer uitstel van de vergadering vindt het bestuur niet verantwoord.

Lockdown duurt voort

Bij een versoepeling van de lockdown hadden we kunnen overwegen in januari voorzichtig weer een competitie op te zetten. Die versoepeling blijft voorlopig uit, dus van een (her)start van een competitie kan geen sprake zijn. Helaas!

Het bestuur van de UPDB houdt de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten en overlegt regelmatig over de mogelijkheden om weer te dammen.

We wijzen de Utrechtse dammers graag op de mogelijkheid om on-line te dammen via het programma Lidraughts (https://lidraughts.org/). Clubs kunnen daar desgewenst ook gebruik van maken om een onderlinge competitie op te zetten. U kunt het UPDB-bestuur raadplegen als u meer informatie daarover wilt.

Clubcompetitie

Op 29 september heeft het UDB-bestuur besloten de clubcompetitie stil te leggen. Rond 1 november zou mogelijk duidelijk worden of er van hervatting sprake zou kunnen zijn.

De gedeeltelijke lockdown die de regering nadien afgekondigd heeft, maakt het onwaarschijnlijk dat op korte termijn de draad weer opgepakt kan worden.

Over twee weken vindt een bestuursvergadering plaats en zal er uitsluitsel gegeven worden over de provinciale clubcompetitie. We zullen dat via deze site en per mail aan de verenigingen laten weten.

Tiemen Smit overleden

Op 2 oktober is Tiemen Smit (70) plotseling overleden. Hij was lid van Overvecht en na het opheffen van die vereniging lid bij UDG-Vriendenkring. Twee jaar geleden stopte hij met dammen, maar enkele weken geleden kwam hij weer op de clubavond. Helaas heeft dat niet lang mogen duren. We verliezen in hem een sympathiek en bescheiden mens.

Hij ruste in vrede.

Clubcompetitie stilgelegd

De clubcompetitie wordt met ingang van vandaag stilgelegd.

Na een inventarisatie blijkt dat bij vier tot vijf van de elf UPDB-verenigingen problemen zijn met de locatie. Deze locaties moeten vanwege de horeca-maatregelen om 22:00 uur sluiten of gaan in het geheel niet open. Dat maakt een ordelijk verloop van de competitie onmogelijk.

De wedstrijden die voor vanavond gepland stonden gaan dus niet door. Het gaat om de wedstrijden:

Zenderstad 1 – DC Hilversum 1
ADG 1 – UDG-Vriendenkring 1
ADG 2 – Ons Genoegen 1
Austerlitz 1 – Het Groene Hart 1
DC Hilversum 2 – Zenderstad 4

Rond 1 november zal het bestuur van de UPDB een beslissing nemen over het al dan niet voortzetten van de competitie.

 

Striktere coronamaatregelen

Maandagavond heeft het kabinet een aantal strengere maatregelen afgekondigd om de coronacrisis te bestrijden.

Het bestuur van de UPDB inventariseert nu wat de gevolgen zijn voor met name de speellocaties. Als een aantal van die speellocaties niet meer open gaan of om 22 uur moeten sluiten, dan zal de provinciale clubcompetitie voorlopig stilgelegd worden.

Het bestuur verwacht morgenmiddag genoeg informatie binnen te hebben om een beslissing te kunnen nemen. De clubs worden dan via de mail en via deze site op de hoogte gesteld.

Bondswedstrijden in tijden van Corona

De provinciale bondswedstrijden staan weer voor de deur. In verband met de coronacrisis heeft het UPDB-bestuur een aantal maatregelen geformuleerd om de risico’s voor onze leden zo klein mogelijk te houden.

Tijdens de wedstrijden moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

– elke partij wordt gespeeld op twee borden

– tussen de borden staat een plexiglasscherm

– tussen de verschillende partijen is steeds anderhalve meter ruimte

– toeschouwers, ook die zelf aan andere borden spelen, houden steeds anderhalve meter afstand

– de speelruimte is goed ventileerbaar, de KNDB heeft hier eisen voor opgesteld (zie KNDB.nl)

De UPDB-verenigingen die aan de competitie deelnemen dienen actie te ondernemen om aan deze voorwaarden te voldoen. In verband met de grote gezondheidsrisico’s van onze leden kunnen we geen uitzonderingen toestaan.

coronaproof dammen bij het 65+ toernooi

Teus de Mik overleden

Tot ons grote verdriet is woensdagavond Teus de Mik overleden.

Hij heeft heel veel voor het dammen betekend: jarenlang bestuurslid van de KNDB, hij werd zelfs benoemd tot erelid van de KNDB. Voorzitter van Ons Genoegen en sinds 2008 bestuurslid van de UPDB.

Hij was iemand waar nooit vergeefs een beroep op werd gedaan. Als er een taak bleef liggen, pakte hij die als vanzelfsprekend op. Hij was jeugdcoördinator van de UPDB, hij was bij tal van wedstrijden arbiter en zorgde ook voor voldoende kopij voor het clubblad. Toen de UPDB een aantal jaren zonder voorzitter zat, nam hij bij de bestuursvergaderingen de voorzitterstaak op zich.

Ondanks dat hij veel last had van zijn slopende ziekte, bleef hij actief. Nooit beklaagde hij zich. Tot enkele weken geleden bezocht hij nog de clubavond en verheugde hij zich op de komende clubcompetitie.

We zullen hem heel erg missen.

Teus wordt dinsdag 25 augustus in besloten kring begraven. De rouwdienst is vanaf 10:00 uur via een livestream te volgen: www.pnielzeist.nl

Rouwkaart