Alle berichten van Paul de Heus

65+, 4e en 5e ronde

Herman van Westerloo begon de dag goed, hij versloeg medekoploper Harry de Waard. Diens omsingeling liep voor geen meter en hij werd kansloos van het bord gezet. Die andere koploper, Paul de Heus, overspeelde bijna zijn hand tegen Leo van der Laan, maar hield toch een puntje over. Lucien Farzan versloeg Ben van der Linden en blijft op een punt  van Herman op de gedeelde tweede plaats. ‘s Middags hield Lucien Herman op remise. Paul en Evert van de Pol hadden een spannende flankspelpartij. Een doorbraak voor één schijf had Paul winst moeten opleveren maar een verkeerd tempo bracht Evert redding: remise. Ook Paul dus op een punt van koploper Herman. Harry de Waard en Leo van der Laan wonnen van resp. Ben van der Linden en Boudewijn van der Veen. Ook zij kwamen op plus twee.

Op het vinkentouw: Ruud Klaarenbeek en Evert van de Pol. Morgen spelen de clubgenoten (bij het Amsterdamse VAD) Herman en Paul tegen elkaar. De winnaar doet erg goede zaken.

loting zesde ronde:

Paul de Heus – Herman van Westerloo

Evert van de Pol – Lucien Farzan

Harry de Waard- Leo van der Laan

Ruud klaarenbeek – Wim Vlooswijk

Boudewijn van der Veen – Ton van der Ploeg

Ben van der Linden- Jan Koerselman

Jaap Langerak – Hans Loots

Cor Vonk – Harry Vredeveldt

65+ toernooi, 2e en 3e ronde

Na drie ronden is niemand meer zonder puntverlies. Harry de Waard speelde een mooie halve hekstellingpartij tegen Paul de Heus. Het werd een inhoudsrijke remise. Daarna won Harry vrij eenvoudig van Boudewijn van der Veen die te snel opgaf in een slechte stand. Vijf punten voor Harry, en ook voor Paul die in de middagronde met enige moeite won van Jan Koerselman. Herman van Westerloo kon ‘s morgens niet winnen van Jaap Langerak en versloeg daarna  koploper Ruud Klaarenbeek. Ook hij op vijf punten.

Ben van der Linden voert het viertal vier-punters aan doordat hij met een verrassende vier om drie doorbrak tegen Jaap Langerak. Lucien Farzan liet Leo van der Laan ontsnappen en bleef zo ook op vier punten. Ruud Klaarenbeek kwam als eerste op vier punten door ‘s morgens te winnen van Hans Loots. Bijzonder in deze partij was dat Ruud op de 55e zet in één zet kon winnen en dat Hans vervolgens een zet later kon winnen.

Voor de partijen: zie Toernooibase.

Loting vierde ronde:

Paul de Heus – Leo van der Laan

Herman van Westerloo – Harry de Waard

Ruud Klaarenbeek – Boudewijn van der Veen

Lucien Farzan – Ben van der Linden

Hans Loots – Evert van de Pol

Jaap Langerak – Harry Vredeveldt

Ton van der Ploeg – Jan Koerselman

Wim Vlooswijk – Cor Vonk

65+, eerste ronde

In de eerste ronde van het vierde 65+ kampioenschap van de UPDB was één verrassing te noteren: de kampioen van 2019, Evert van de Pol, verloor van Ruud Klaarenbeek. Evert nam zijn toevlucht tot een wanhoopsdam, het andere leek allemaal verloren. Het bezit van de lange lijn besliste het dammeneindspel in Ruuds voordeel.
De kampioen  van 2017, Harry de Waard, versloeg de altijd taaie Ton van der Ploeg met een niet al te moeilijk damzet. Ben van der Linden had het Paul de Heus heel moeilijk kunnen maken wanneer hij op de 29e zet 42-37 had gespeeld. Er was dan slechts een smal pad naar remise over gebleven. Nu kwam Ben al snel in onoverkomelijke moeilijkheden. Cor Vonk trapte in een simpele twee om twee naar dam tegen Herman van Westerloo.

De overige partijen werden remise. Jaap Langerak hield de stand tegen de veel sterkere Leo van der Laan knap in evenwicht. Lucien Farzan moest alle zeilen bijzetten om Boudewijn van der Veen op remise te houden. Hans Loost en Jan Koerselman leken al snel met remise tevreden te zijn. De schijven gingen in hoog tempo van het bord.  Wim Vlooswijk en Harry Vredeveldt begonnen hun partij om 1 uur. Op het moment dat Wim een kettingstelling innam, combineerde Harry fraai naar dam. Die werd later met gelijkspel afgenomen maar Harry hield het hoofd koel en maakte mooi remise.

Loting tweede ronde:

Hans Loots – Ruud Klaarenbeek

Paul de Heus- Harry de Waard

Jaap Langerak – Herman van Westerloo

Evert van de Pol – Jan Koerselman

Wim Vlooswijk – Lucien Farzan

Boudewijn van der Veen – Harry Vredeveldt

Ton van der Ploeg – Ben van der Linden

Cor Vonk – Leo van der Laan

UPDB 65+ toernooi

Maandag a.s. gaat het vierde UPDB 65+ toernooi van start.

Speelschema:

maandag 17 augustus, 1e ronde 10:00 uur

dinsdag 18 augustus, 2e ronde 10:00 uur, 3e ronde 14:30 uur

woensdag 19 augustus, 4e ronde 10:00 uur, 5e ronde 14:30 uur

donderdag 20 augustus, 6e ronde 10:00 uur, 7e ronde 14:30 uur

vrijdag 21 augustus, 8e ronde 10:00 uur, aansluitend prijsuitreiking.

Locatie: ’t Web, Spinnerie 15, Loenen aan de Vecht.

Prijzen: Geldprijzen voor de nummers 1, 2 en 3, de beste 75-plusser en voor de mooiste combinatie. De 65+ kampioen krijgt een beker en een jaar lang een wisselbeker mee naar huis.

Speeltempo: 45 minuten plus 1 minuut per zet.

Loting 1e ronde:

Ruud Klaarenbeek – Evert van de Pol

Jan Koerselman – Hans Loots

Harry de Waard – Ton van der Ploeg

Ben van der Linden – Paul de Heus

Leo van der Laan – Jaap Langerak

Herman van Westerloo – Cor Vonk

Lucien Farzan – Boudewijn van der Veen

Harry Vredeveldt – Wim Vlooswijk (13:00 uur)

Coronamaatregelen:

De spelers zitten anderhalve meter van elkaar af en gescheiden door een plexiglasscherm.  Iedere deelnemer gebruikt de hele week hetzelfde bord. Er is in het gebouw ventilatie die voldoet aan de NOC*NSF-normen. Voor de dammers is een aparte toiletgroep. Toeschouwers zijn welkom maar worden geacht afstand te bewaren tot de spelers en elkaar.

Corona-maatregelen per 1 juli versoepeld

De KNDB heeft meegedeeld dat per 1 juli weer damwedstrijden en -trainingen gehouden mogen worden. Daarbij dienen wel de algemene gedragsregels in acht genomen worden.

Daarnaast dient het Protocol Verantwoord Dammen gehanteerd te worden. Dit protocol is opgesteld in overleg met de andere denksporten en NOC*NSF. Dit protocol vindt u als bijlage bij dit bericht.
NOC*NSF heeft ook een Protocol Verantwoord Sporten opgesteld. Dat protocol kunt u hier vinden: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

In het algemeen geldt dat ‘gewoon’ dammen weer kan, dus plexiglasschermen, spelen op twee borden, anderhalve meter afstand tussen de spelers, dat hoeft allemaal niet (meer). Als u niet achter het bord zit, dan geldt wel weer de anderhalve meter afstand.

Het NOC*NSF wijst er nadrukkelijk op dat, buiten de opgestelde protocollen, het gezond verstand voorop staat.

Als úw gezond verstand zegt dat anderhalve meter afstand tijdens het dammen heel verstandig is, zal uw vereniging daar rekening mee moeten houden.

Het UPDB-bestuur gaat u nog informeren hoe wij de provinciale competitie denken te laten verspelen.

UPDB 65+ toernooi

De UPDB organiseert voor de vierde keer het 65+ toernooi. Het zal volledig volgens de RIVM-aanwijzingen georganiseerd worden. Er worden plexiglasschermen gebruikt, iedere speler heeft een eigen bord en schijven en er is een eigen toiletblok. De ventilatie voldoet aan de NOC*NSF-norm.

Het toernooi vindt plaats van 17 tot en met 21 augustus in ’t Web, Spinnerie 15, Loenen.

Deelname staat vrij voor iedereen die geboren is in 1955 of eerder en die lid is van een UPDB-vereniging of die persoonlijk lid is of wordt van de UPDB à € 10.  Inschrijving kost
€ 25.

Er worden acht ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Op maandag en vrijdag wordt één ronde gespeeld, op dinsdag, woensdag en donderdag worden steeds twee ronden gespeeld. De bedenktijd is 45 minuten plus 1 minuut per zet.

Voor meer informatie: bel of mail naar Ben van der Linden. Mailadres email hidden; JavaScript is required en tel. 0655341707.

Sponsor: Bouwbedrijf Bon uit Loenen

Tot nu toe, 13 augustus, zijn er 16 aanmeldingen.

Voorlopige deelnemerslijst…