Wedstrijdreglement 65+ toernooi

                                          U T R E C H T S E  P R O V I N C I A L E  D A M B O N D

 

Wedstrijdreglement 65+ toernooi

 

Artikel 1: Definiëring

Het 65+ toernooi is een toernooi dat openstaat voor leden van de UPDB die in het jaar dat het toernooi gespeeld wordt, 65 jaar of ouder zijn.

Het toernooi wordt jaarlijks georganiseerd in de maand augustus. Het wordt verspeeld in een van de laatste weken van augustus overdag op maandag tot en met vrijdag in een locatie in de provincie Utrecht.

 

artikel 2: Deelnamebevoegdheid

Deelnemers aan het persoonlijk kampioenschap van de UPDB dienen lid te zijn van een bij de UPDB aangesloten vereniging of zijn persoonlijk lid van de UPDB. In het jaar waarin het kampioenschap plaatsvindt, moeten de deelnemers minstens 65 jaar zijn.

 

Artikel 2: Organisatie

De wedstrijdleiding namens de UPDB zorgt voor de organisatie van het kampioenschap, de zaalreservering, de arbitrage en de prijzen. Alle kosten komen ten laste van de UPDB. De deelnemers betalen inschrijfgeld.

 

Artikel 3: Wedstrijdsysteem en aantal ronden

Alle spelers spelen in één groep. Er wordt gespeeld met het Zwitsers systeem.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt één ronde gespeeld, op woensdag twee ronden.

 

Artikel 4: Aanvang, speeltempo

Het speeltempo bedraagt 80 minuten plus 1 minuut per zet. De wedstrijden beginnen om 10 uur. Op woensdag begint de eerste partij om 9:30 uur, de tweede partij om 15:00 uur. Er is minstens een half uur tijd tussen de twee ronden.

Een speler die niet binnen 45 minuten na aanvang van de wedstrijd aanwezig is, verliest de partij reglementair.

 

Artikel 5: Noteren

Noteren is verplicht, tenzij aan een speler dispensatie is verleend door de UPDB-wedstrijdleider.

Er mag digitaal genoteerd worden onder de voorwaarden zoals die door de KNDB vastgesteld zijn. Belangrijkste punten daaruit zijn: de tegenstander moet toestemming geven dat er digitaal genoteerd wordt, de tegenstander moet zelf schriftelijk noteren, de zet moet eerst op het bord worden uitgevoerd en mag dan pas op het digitale scherm uitgevoerd worden. Bij onregelmatigheden, scherm gaat op zwart, apparaat geeft geluid, er wordt een onreglementaire zet gedaan, moet er verder schriftelijk genoteerd worden.

 

Artikel 6: Sociale media

Tijdens de wedstrijd mogen de spelers op geen enkele manier contact hebben met mogelijke hulpbronnen. Dat betekent dat mobiele telefoons, tablets, smartphones, enz. uit moeten zijn en niet meegenomen mogen worden bij bijvoorbeeld toiletbezoek.

In bijzondere gevallen (werk, ziekte) die ervoor kunnen zorgen dat de speler bereikbaar is, kan de speler in overleg met de arbiter zijn mobiele telefoon aan laten.

 

Artikel 7: ziekte

Als een speler niet in staat is de competitie uit te spelen, dan vervallen zijn al gespeelde partijen. Als er minstens vier ronden gespeeld zijn, blijven de gespeelde partijen staan. In de resterende ronden wordt dan een dummy ingezet in de plaats van de uitgevallen speler.

 

Artikel 8: arbitrage

De wedstrijdleiding zorgt ervoor dat een arbiter aanwezig is. Deze ziet toe op een ordelijk verloop van de wedstrijd, zorgt ervoor dat de klokken in werking gesteld worden, neemt de originele notatiebiljetten in en voert de uitslagen in op Toernooimanager en Toernooibase.

 

Artikel 9: loting

Voor de eerste ronde wordt een vrije loting toegepast voor de paring van de spelers. Na elke ronde vindt de loting plaats voor de volgende ronde. De loting wordt uitgevoerd met het programma Toernooimanager.

 

Artikel 10: Kampioen

Kampioen wordt de speler met de meeste wedstrijdpunten. Als er meerdere spelers zijn met hetzelfde aantal wedstrijdpunten, beslist het aantal weerstandspunten. Is ook dat gelijk, dan beslist het SB. Is ook dat gelijk, dan beslist het onderling resultaat.

Is er ook dan nog geen beslissing, dan eindigen de spelers ex-aequo op de eerste plaats als kampioen.

 

Artikel 11: prijzen

De drie hoogst eindigende spelers krijgen een prijs. De kampioen krijgt tevens voor een jaar de wisselbeker in bezit. Als een speler drie keer achter elkaar of vijf keer in totaal kampioen is geweest, dan krijgt hij de wisselbeker definitief in bezit.

Als er minstens drie spelers zijn die 75 jaar of ouder zijn, krijgt de hoogst aankomende van hen een prijs. Er is ook een prijs voor de speler die de mooiste combinatie uitvoert.

 

Artikel 12: Protesten

In geval van onregelmatigheden beslist de wedstrijdleiding.

 

Artikel 13: Slotartikel

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treedt het KNDB-reglement in werking.

 

April 2023

Bestuur UPDB