Wedstrijdreglement Regiotoernooien

 

                                          U T R E C H T S E  P R O V I N C I A L E  D A M B O N D

 

Wedstrijdreglement Regiotoernooien

 

 

artikel 1: Deelnamebevoegdheid

Deelnemers aan de Regiotoernooien dienen lid te zijn van bij de deelnemende verenigingen.

artikel 2: Bepalingen per toernooi

De regiotoernooien worden georganiseerd door de verenigingen, de UPDB is geen organiserende partij. Voor de uniformiteit van de toernooien is het wenselijk dat de organiserende verenigingen dit reglement hanteren. Het staat elke organiserende vereniging vrij te bepalen meerdere teams aan het toernooi te laten deelnemen, bijvoorbeeld teams uit andere provincies.

artikel 3: Paring

Er wordt, indien meer dan twee teams meedoen, gespeeld volgens het Vos-systeem. Daarbij worden de spelers op zo’n manier gepaard, dat spelers van team A evenveel tegenstanders hebben van team B als van team C, enz.

Artikel 4: Speeldata

De regiotoernooien worden tussen februari en april van elk jaar georganiseerd. De data worden ruim van tevoren bekendgemaakt en op de UPDB-kalender vermeld door de organiserende vereniging.

artikel 5: Noteren en speeltempo

Noteren is verplicht, tenzij aan een speler dispensatie is verleend door de UPDB-wedstrijdleider.

Het speeltempo be­draagt 45 minuten plus 1 minuut per zet.

Indien 45 minuten na de aanvang van de wedstrijd een der spelers nog niet aanwezig is, wordt de partij voor de niet opgekomen speler verloren verklaard. Zijn beide spelers niet opgekomen dan wordt als uitslag 0-0 genoteerd.

artikel 6: Bepalen van de winnaar

Het team dat de meeste wedstrijdpunten scoort, is de winnaar van het toernooi. Is het aantal punten gelijk, dan bepaalt de winstpartij aan het hoogste bord de winnaar. Als twee teams hetzelfde aantal punten hebben, maar team A heeft aan bord 1 gewonnen en team B niet, dan is team A de winnaar.

artikel 7: Supercup

De winnaars van de regiotoernooien spelen in de maand mei of juni de wedstrijd om de Supercup. Deze wedstrijd wordt door de UPDB georganiseerd.

 

April 2023

Bestuur UPDB