Welkom

De UPDB stelt zich ten doel… het bevorderen van het beoefenen van het damspel in de provincie Utrecht en omringende gemeenten.

Dit doel wil men bereiken door:

  • Het bevorderen van de oprichting van plaat­selijke damverenigingen.
  • Het organiseren van team- en persoonlijke wedstrijden en het daaraan verbinden van de titel.
  • Het organiseren van provinciale toernooien.
  • Het actief vertegenwoordigen van de UPDB in de Koninklijke Nederlandse Dambond.
  • Het uitbouwen en onderhouden van deze website.
  • Hieronder vindt u de statuten en het huishoudelijke reglement van de UPDB.